Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. pragnie przedstawić Państwu ofertę kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.