Chcielibyśmy poinformować, iż złożony przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie projektu pt. Włącz się w rynek pracy! Kursy spawania, staż i praca w zawodzie dla osób bez pracy złożony w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 15.10.2018 roku został przyjęty do realizacji.  Planowane rozpoczęcie projektu to druga połowa 2019 roku.