Trwa rekrutacja uczestników do projektu TOP Konstruktor.

Poszukujemy:

  • absolwentów techników o kierunku mechanicznym lub  
  • studentów studiów niestacjonarnych (studia zaoczne) lub
  • absolwentów uczelni technicznych w wieku do 29 lat,

Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • pozostawanie bez pracy,
  • niezarejestrowanie w Urzędzie Pracy,
  • zamieszkanie w woj. śląskim. 

Wskazana jest podstawowa znajomość rysunku technicznego.

Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w dynamicznie rozwijających się firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji.

Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji:  http://www.scuw.pl/projekt-top-konstruktor.

 

Jeśli uważasz, że to projekt dla Ciebie, zapraszamy!