Od czerwca 2017r. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. realizuje w partnerstwie z EASYRESCUE WOJCIECH WIECZOREK projekt dofinansowany ze środków UE: Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej.

Celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pielęgniarskiej i położniczej w zakresie wykonywania czynności ratujących życie.

Kursy organizowane są i prowadzone wg standardów American Heart Association, tj. Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lider projektu, Firma Easyrescue Wojciech Wieczorek jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zakres tematyczny kursów organizowanych w ramach projektów to:

BLS - Basic Life Support

Cele kształcenia: szybkie rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, wykonywanie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowej wentylacji, umiejętne korzystanie z defibrylatora automatycznego (AED).

ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support

Cele kształcenia: dynamika pracy zespołu reanimacyjnego, komunikacja w pętli zamkniętej oraz nauka wdrażania opieki poresuscytacyjnej, zabezpieczenia dróg oddechowych.

PALS - Pediatric Advanced Life Support

Cele kształcenia: wyższa jakość reanimacji dzieci i niemowląt w nagłym zatrzymaniu krążenia, poprawa komunikacji podczas reanimacji lub w stanach poprzedzających zatrzymanie krążenia.

Od początku realizacji projektu zostało zrealizowanych 66 edycji kursów BLS, gdzie przeszkolono 786 osób, 17 edycji kursów ACLS, w których udział wzięło 196 osób oraz 14 edycji kursów PALS, gdzie przeszkolono 161 osób.

Warto podkreślić, iż Uczestnicy chwalą wysoką jakość szkoleń. Bardzo dobrze oceniane jest podejście kadry trenerskiej, wiedza oraz doświadczenie zawodowe, którymi chętnie dzielą się z uczestnikami.

Szkolenia przeprowadzane są z użyciem wysokiej jakości sprzętu, zarówno modeli w wersji treningowej jak wersji, które uczestnicy mogą spotkać na swoich stanowiskach pracy (np. defibrylatory manualne). Z dużym uznaniem spotyka się sposób realizacji zajęć praktycznych. Uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach, zajęcia zaś przeprowadzane są wg scenariuszy, w których każdy ma okazję sprawdzić się w różnych rolach jakie mogą przypaść mu jako członkowi zespołu reanimacyjnego.