Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. od 2018 roku obejmuje pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. wsparciem psychologicznym. Usługa jest realizowana przez dziesięciu  psychologów, których zadaniem jest udzielanie pomocy pracownikom w sytuacjach kryzysowych.

CO TO JEST PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW?

Program Wsparcia Pracowników w organizacji to nowoczesne rozwiązanie mające na celu zapewnienie dbałości o pracowników - również poza ich miejscem pracy. Naszą rolą jako organizatora programu jest rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się pracownik
oraz odpowiedni dobór i zastosowanie środków zaradczych. Pracownicy mogą anonimowo korzystać z pomocy specjalistów, między innymi w zakresie polepszania relacji rodzinnych, radzenia sobie ze stresem czy wsparcia w kryzysach. Tego typu programy cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej, przynosząc pozytywne rozwiązania zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

W Polsce Program Wsparcia Pracowników nie jest powszechnie znany. Rozwiązaniem organizacyjnym o tym profilu mogą pochwalić się w przede wszystkim większe firmy z kapitałem zagranicznym. Przykładowo program wdrożyła w 2011 roku T-Mobile Polska a w 2018 roku COTY.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Henry Ford powiedział kiedyś „Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać." Problemy te mogą być różnorodne, od zdrowotnych, poprzez finansowe, prawne czy emocjonalne. Wpływają one na jakość naszego życia. Wywołują stres, lęk czy bezradność, które zabieramy ze sobą do miejsca pracy, czego skutkiem  jest zazwyczaj obniżenie naszej efektywności, a co za tym idzie zwiększone ryzyko popełnienia błędu.

Odpowiedzią jest realizowany przez zespół Psychologów Śląskiego Centrum Usług Wspólnych  Program Wsparcia Pracowników PGG S.A. Jest to profesjonalny system wsparcia mający na celu niesienie pomocy pracownikom, którzy przeżywają kryzysy i trudności zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Dzięki pomocy psychologów pracownicy szybciej powracają do równowagi psychicznej.

W ramach prowadzonych działań pomocowych Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o zabezpiecza dyżury interwencyjne, organizuje pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla pracowników i ich rodzin oraz członków służb ratowniczych w sytuacjach wypadkowych. Ponadto, odpowiadając na problemy pracowników, Zespół psychologów przyczynia się do budowania z nimi więzi oraz pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

JAK JEST ZORGANIZOWANY PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW PGG S.A.?

Pracownia Badań Psychologicznych Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest związana z branżą górniczą od 1996 roku, co wpływa na gruntowną znajomość specyfiki pracy w górnictwie. Rolą psychologa jest diagnozowanie problemu, udzielanie wsparcia, interwencja, opieka psychologiczna oraz  - jeżeli zachodzi taka konieczność - skierowanie do odpowiedniego specjalisty. Pracownik ma do dyspozycji kilka sposobów kontaktu – począwszy od bezpośredniej rozmowy, po kontakt telefoniczny czy poprzez e-mail.

W ramach Systemu Wsparcia Pracowników, Zespół psychologów szkoli kadrę kierowniczą, związki zawodowe oraz liderów grup pracowniczych z zakresu działalności programu, motywowania pracowników do korzystania z niego oraz uwrażliwia na problemy pracownicze. Przełożony widząc niepokojące sygnały, może subtelnie zasugerować spotkanie z psychologiem lub samodzielnie udać się na wizytę, w celu uzyskania wiedzy, w jaki sposób rozmawiać z osobą w kryzysie lub rozwiązać kłopotliwą sytuację, która miała miejsce w jego zespole.

Program promowany jest w zakładach pracy za pomocą plakatów
i ulotek.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW?

Poprawa dobrostanu pracownika poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej to jedno z zadań, które powinny stanowić ważny element rozwoju organizacji.

Tego rodzaju działania na rzecz pracownika, to wysoce etyczna i odpowiedzialna postawa pracodawcy „Z LUDZKĄ TWARZĄ”. Jeśli wsparciem obejmiemy kompleksowo zarówno pracowników jak i pracodawców, to szansa na systemowy sukces wzrasta.

Wierzymy, że każdemu negatywnemu zdarzeniu w pracy jak i poza nią można zapobiec, więc systemowe ujęcie działań związanych z usługami psychologicznymi z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.