W wyniku przeprowadzonej w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. wizyty recertyfikacyjnej auditorów Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., otrzymaliśmy rekomendację do wydania Certyfikatu na zgodność z Normą ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji: Realizacja usług z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz przeprowadzanie badań psychologicznych. Gratulacje dla całego Zespołu!