Z przyjemnością informujemy, iż Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. pozyskało środki finansowe, dzięki którym udało się wyposażyć kolejną salę oraz doposażyć już funkcjonujące sale w Żłobku Mały Szkrab.

Projekt „Mały Szkrab” dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Dzięki oszczędnościom poczynionych w ramach realizacji projektu, udało się uruchomić kolejnych 13 miejsc w Żłobku. Dzięki  czemu obecnie do Żłobka może uczęszczać 45 dzieci, w trzech grupach wiekowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z nową stroną internetową Żłobka www.zlobek.scuw.pl, gdzie można szczegółowo zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz wirtualnie obejrzeć wnętrze Żłobka.