PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Pracownia Badań Psychologicznych Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie:

– badania psychologiczne,
– wsparcie psychologiczne i interwencyjne, w tym całodobowe dyżury telefoniczne,
– prowadzenie projektów doradczo-szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych,
– działania związane z adaptacją zawodową pracowników na różnych szczeblach ich rozwoju kariery.

Koordynujemy i wykonujemy profilaktyczne badania psychologiczne:

– stanowiskowe,
– specjalistyczne,
– psychologiczno-psychiatryczne,
– z zakresu medycyny pracy,
– kierowców.

W ramach wsparcia psychologicznego prowadzimy konsultacje i interwencje kryzysowe:

– dla osób, które uległy wypadkom w pracy, ich rodzinom oraz świadkom,
– dla pracowników doświadczających różnego typu kryzysów,
– dla osób dotkniętych kryzysem, wskutek wypadku masowego.

Inne usługi:

– realizacja projektów podnoszących kompetencje pracownicze i menadżerskie kadry kierowniczej,
– prowadzenie konsultacji z pracownikami nowoprzyjętymi i pracownikami, którzy otrzymali awans zawodowy,
– udział w komisjach potwierdzających kwalifikacje dozoru.

Pracownia Badań Psychologicznych

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 44 46
badaniapsychologiczne@scuw.pl