Uzyskaj dofinansowanie kosztów szkolenia

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Co należy zrobić?

Należy wybrać ofertę szkoleniową na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Przeglądanie ofert nie wymaga posiadania konta natomiast zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.

Gdzie należy ubiegać się o wsparcie?

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

Jak przebiega finansowanie?

Po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego. Operator rezerwuje odpowiednią pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie i nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy oraz wylicza wysokość wkładu własnego.

Realizacja usługi szkoleniowej.

Firma świadcząca wybraną usługę wystawia fakturę, a uczestnicy zajęć wypełniają ankietę.

Jak odbywa się rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego?

Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę, a ten weryfikuje jej poprawność i dokonuje przekazania przydzielonych środków.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ŚCUW Sp. z o.o..