KURSY NA UPRAWNIENIA URE

NAZWA SZKOLENIA

CZAS TRWANIA
teoria + praktyka

CENA

Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń (URE)

3 dni + 1 dzień

300 zł

Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sprężarek

3 dni

300 zł

Przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji pomp

3 dni

300 zł

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)

3 dni

300 zł

Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)

3 dni

300 zł

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną (URE)

2 dni

250 zł

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)

2 dni

250 zł

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

3 dni

300 zł

Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

3 dni

300 zł

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

2 dni

250 zł

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

2 dni

250 zł