SZKOLENIA BHP

NAZWA SZKOLENIA

CZAS TRWANIA

CENA

Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP

1 dzień

50 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

2 dni

150 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla pracowników inżynieryjno-technicznych

2 dni

110 zł

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

1 dzień

55 zł

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby

4 dni

400 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

1 dzień

55 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (e-learnig)

?

40 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami (e-learnig)

?

90 zł