SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA I PRAWA

NAZWA SZKOLENIA

CZAS TRWANIA

CENA

Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

5 dni

400 zł

Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego

2 dni

180 zł

Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

1 dzień

105 zł

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

6 dni

540 zł