O FIRMIE

Dowiedz się więcej na nasz temat…

Śląskie Centrum usług Wspólnych Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa, działa na rynku od 1996 roku na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego…

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. powzięło za swoją misję oferowanie skutecznych i efektywnych oraz spełniających wymagania Klientów i swoich interesariuszy…

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)…

Certyfikaty i referencje – Dofinansowania

– Dobre praktyki – Reklamacje