Polityka jakości

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. powzięło za swoją misję oferowanie skutecznych
i efektywnych oraz spełniających wymagania Klienta i swoich interesariuszy usług z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz badań psychologicznych.

Nasza wizja

Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów oraz naszych interesariuszy.

Nasze wartości

– skuteczność i efektywność realizowanych usług – najważniejszy jest rezultat

– kompetencja – fachowość, profesjonalizm, znajomość tematu

– innowacyjność – inicjatywa, rozwój, kreatywność, otwartość na zmieniające się otoczenie

Cel strategiczny

Dbaj o jakość przez zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz wymagań.

Cel realizujemy poprzez stałe podnoszenie poziomu kształcenia, rozwijanie jakości i asortymentu usług, wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów przez dokładne rozpoznanie Ich potrzeb i wymagań,
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań i trendów w kształceniu ustawicznym, doskonalenie relacji
z Klientem przez indywidualną obsługę zamówień i partnerskie kontakty, konkurencyjność cenową
i terminową, podejmowanie działań w zakresie wzrostu efektywności, stałe doskonalenie kompetencji pracowników.

Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zobowiązuje się do spełniania mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań regulacyjnych dotyczących ŚCUW Sp. z o.o., jak również do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. deklaruje, iż postanowienia niniejszej Polityki Jakości są zakomunikowane, zrozumiałe, stosowane oraz dostępne na wszystkich szczeblach organizacji, dla wszystkich osób pracujących w imieniu ŚCUW Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Iwona Włodarz

Katowice, dnia 22 stycznia 2018 r.