Dofinansowania

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą, chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i pozyskać dofinansowanie?

ü Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Istnieje możliwość współfinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowego narzędzia dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, skierowanego do pracodawców i pracowników.

Środki z KFS na finansowanie kosztów szkolenia przyznawane są na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co dokładnie można pozyskać pieniądze?

– Na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
  o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

– Na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

– Na egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
  lub uprawnień zawodowych.

– Na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
  po ukończonym kształceniu.

– Na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

– Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią
  pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Co trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze?

Wybrać kurs lub szkolenie dla siebie lub swoich pracowników z naszej strony.

Skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, który doradzi w wyborze szkolenia, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty i przesłać na właściwy adres.

Kontakt: 32 420 42 50 bok.szkolenia@scuw.pl

Czekać na decyzję w sprawie dofinansowania.

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy?

ü Powiatowy Urząd Pracy

Jeśli szukasz pracy i wiesz, że potrzebujesz nowych kwalifikacji – pomożemy Ci w tym!

Co trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze?

Wybrać kurs lub szkolenie z naszej oferty np. na stronie internetowej.

Skontaktować się z naszym konsultantem, który doradzi w wyborze szkolenia.

Odwiedzić Dział szkoleń w Urzędzie Pracy w którym jest się zarejestrowanym.

Poinformować o wyborze Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jako instytucji szkoleniowej. Prosimy o podanie naszego adresu: Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Karolinki 1,
40-467 Katowice oraz numeru z Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24.00056/2008.

Pobrać w urzędzie wniosek o szkolenie indywidualne i dostarczyć go do naszego biura, gdzie nasz konsultant pomoże go prawidłowo wypełnić.

Należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Pracy.

Czekać na decyzję w sprawie dofinansowania.

Jesteś właścicielem mirko, małego lub średniego przedsiebiorstwa?

ü Baza Usług Rozwojowych

– Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
– Odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej.
– System umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia.
– System jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę
  następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w regionie śląskim udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie
http://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie