PGG FAMILY

Rodzinne centrum korzyści

PGG Family to program dla rodzin pracowników PGG, który umożliwia korzystanie z wielu spersonalizowanych promocji
i skrojonych na miarę zniżek przygotowanych specjalnie dla spółki.

Jak przystąpić do Programu PGG Family?

 1.   Wypełnić formularz zamieszczony poniżej.
2.  Przekazać go do Koordynatora Programu PGG Family
dla ŚCUW Sp. z o.o.

Kontakt:
Dorota Błaszczyk

ul. Karolinki 1, Katowice, pokój 222
tel. 32 420 43 14
e-mail:  d.blaszczyk@scuw.pl

 Marta Stasiak
ul. Karolinki 1, Katowice, pokój 217
tel. 32 420 43 89
e-mail:  m.stasiak@scuw.pl