PROJEKTY UNIJNE

Nasze przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Znajdziesz tutaj prowadzone przez nas aktualne projekty unijne wraz z informacjami, wymaganymi dokumentami
i regulaminami…

Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków
Unii Europejskiej…