Projekt: Włącz się w rynek pracy!
Kursy spawania, staż i praca w zawodzie dla osób bez pracy.

Projekt skierowany jest do 22 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy (biernych zawodowo, bezrobotnych nie zarejestrowanych w urzędzie pracy) nieuczących się w trybie stacjonarnym oraz nie kształcących się zgodnie z definicją młodzieży NEET, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, które zamieszkują
woj. śląskie. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie kursu spawacza MAG (podstawowy  i ponadpodstawowy), indywidualnego doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy oraz 3-miesięcznego stażu zawodowego. Uczestnicy szkoleń oraz staży otrzymywać będą stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Okres realizacji projektu:
01.08.2019 r.- 31.12.2020 r.

Miejsce realizacji projektu:
Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich, 41-400 Mysłowice

Kontakt do biura projektu:
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel.: 32 420 43 23, 32 420 40 36, 32 420 44 81
e-mail:  spawacz@scuw.pl