Projekt: Praca popłaca!

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie w tym do osób
z niepełnosprawnościami, nie pracujących bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP)
oraz do osób pracujących znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub pracujących w ramach umów
cywilno-prawnych).

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie
w formie opracowania Indywidualnego Planu Zatrudnienia
w ramach którego zapewniamy:
a) dla minimum 30% uczestników wparcie w postaci
kursu zawodowego (m.in. kurs spawacza, obsługi wózków widłowych, instalatora systemów fotowoltaicznych,
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, kursów komputerowych lub wielu innych wynikających
z predyspozycji zawodowych uczestnika projektu opracowanych w trakcie Indywidualnego Planu Działania),
b) 3 miesięczne wsparcie w postaci stażu zawodowego
oraz pośrednictwa pracy.

Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs
lub staż. 

Okres realizacji projektu:
01.01.2021 r.- 31.12.2022 r.

Kontakt do biura projektu:
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel.: 32 420 43 23, 32 420 40 36, 669 096 523
e-mail: projekty@scuw.pl

Zostań z nami! Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ŚCUW Sp. z o.o..