CZYM JEST RODO?

Czym jest RODO?
RODO (ang. GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

RODO należy stosować od 25 maja 2018 roku.

Jakie są cele RODO?
RODO reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Zastosowano w nim wiele nowych rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych. Dane osobowe, które przekazujemy, są jedną z naszych najcenniejszych wartości, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. A każdy z nas ma prawo do prywatności.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie działania, które możemy wykonywać na danych: zbieranie (poprzez np. formularze), utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie (w wersji papierowej lub elektronicznej), adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług z zakresu kadrowo – płacowego,
usług z zakresu kształcenia ustawicznego, w tym szkoleń realizowanych za pomocą platformy e-learningowej, przeprowadzania
badań psychologicznych, usług archiwizacyjnych, opieki nad dziećmi do lat trzech, realizacji umów, zleceń, zamówień oraz
w związku z wykonywaniem zobowiązań prawnych. 

Co trzeba zrobić?
Nie trzeba się z nami dodatkowo kontaktować w temacie RODO. Wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Jeśli pojawią się pytania…
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem wskazanym w zamieszczonej na tej stronie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – jako Administrator – powołała inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe:
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Anna Bogulak
ul. Karolinki 140-467 Katowice
e-mail:  inspektorochronydanych@scuw.pl

Zadaniem inspektora ochrony danych – zgodnie z artykułem 39 RODO – jest:

informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz Pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, współpraca z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 13 RODO).

Aby zrealizować ten obowiązek, Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie internetowej informacje
dla poszczególnych kategorii osób.

Jako Administrator informujemy, iż w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
e-mail:  inspektorochronydanych@scuw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.