bezpłatne


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Rozpocznij naukę u nas…

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej…

To kursy prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji…