bezpłatne

GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ MG.11

Absolwent będzie potrafił m.in.:

– wykonywać roboty związane
  z drążeniem i likwidacją podziemnych   
  wyrobisk górniczych;

– wykonywać roboty związane
  z wydobywaniem złóż;

– wykonywać roboty związane
  z wentylacją i klimatyzacją podziemnych
  wyrobisk górniczych;

czas trwania:

7 miesięcy
w systemie zaocznym
(zajęcia sobota i niedziela
co drugi weekend);


egzamin zawodowy:

na tytuł:
górnika eksploatacji podziemnej


kontakt:

tel. 32 420 40 36
669 096 523