bezpłatne

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ MG.17

Absolwent będzie potrafił m.in.:

– montować maszyny i urządzenia
  (m.in. rozpoznawać rozwiązania
  konstrukcyjne maszyn i urządzeń,
  stosować metody montażu maszyn
  i urządzeń itp.);

– obsługiwać maszyny i urządzenia
  (m.in. określać przyczyny uszkodzeń
  maszyn i urządzeń, wykonywać prace
  konserwacyjno-naprawce maszyn
  i urządzeń itp.);

czas trwania:

7 miesięcy
w systemie zaocznym
(zajęcia sobota i niedziela
co drugi weekend);


egzamin zawodowy:

na tytuł:
mechanika-montera
maszyn i urządzeń


kontakt:

tel. 32 420 40 36
669 096 523