bezpłatne

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO MG.39

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.11 i uzyskały tytuł górnika eksploatacji podziemnej

Absolwent będzie potrafił m.in.:

– organizować i prowadzić roboty
 górnicze (m.in. prowadzić
 dokumentację techniczno-ruchową,
 w tym raport produkcyjny, wydobycia
 surowców, planować roboty górnicze
 itp.);

– rozpoznawać zagrożenia naturalne
 i zapobiegać im (m.in. korzystać
 z informacji o zagrożeniach naturalnych,
 posługiwać się aparaturą kontrolno-
 pomiarową itp.)

czas trwania:

7 miesięcy
w systemie zaocznym
(zajęcia sobota i niedziela
co drugi weekend);


egzamin zawodowy:

na tytuł:
Technika górnictwa podziemnego


kontakt:

tel. 32 420 40 36
669 096 523