bezpłatne

TECHNIK MECHANIK MG.44

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs MG.17 i uzyskały tytuł mechanika-montera maszyn i urządzeń

Absolwent będzie potrafił m.in.:

– organizować procesy obróbki i montażu
  części maszyn i urządzeń
  (m.in. posługiwać się dokumentacją
  techniczną procesów obróbki i montażu
  maszyn i urządzeń, wykonywać
  obliczenia wytrzymałościowe części
  maszyn i urządzeń itp.);

– nadzorować przebieg produkcji
  (m.in. kontrolować wydajność procesu
  produkcji i jakości wyrobów,
  kontrolować stan techniczny narzędzi,
  maszyn i urządzeń itp.);

czas trwania:

7 miesięcy
w systemie zaocznym
(zajęcia sobota i niedziela
co drugi weekend);


egzamin zawodowy:

na tytuł:
Technika mechanika


kontakt:

tel. 32 420 40 36
669 096 523