bezpłatne

ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan nauczania obejmuje:

– Język polski
– Język obcy nowożytny
– Historia
– Wiedza o społeczeństwie
– Podstawy przedsiębiorczości
– Geografia
– Biologia
– Chemia
– Fizyka
– Matematyka
– Informatyka

Wymagane dokumenty:

– świadectwo ukończenia ośmioletniej 
  szkoły podstawowej lub gimnazjum;
– zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwwskazań do nauki;
– wpisowe 250 zł (opłata jednorazowa);
– wypełniony kwestionariusz osobowy;

czas trwania:

4 lata (8 semestrów)
w systemie zaocznym
(zajęcia sobota i niedziela
co drugi weekend);

egzamin zawodowy:

szkoła kończy się
egzaminem maturalnym;

kontakt:

tel. 669 096 523

    Pliki do pobrania: