Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Zakres tematyczny

Tematyka szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu bhp, oraz regulacje prawne niezbędne dla osób kierujących pracownikami do prawidłowego i bezpiecznego organizowania pracy podległych pracowników w funkcjonowaniu zakładu górniczego.

Uczestnicy szkolenia

  • osoby dyrekcji, kierownictwa, wyższego dozoru ruchu oraz dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego zatrudnione pod ziemią w ruchu zakładu górniczego.
  • osoby kierownictwa, wyższego dozoru ruchu oraz dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego zatrudnione na powierzchni w ruchu zakładu górniczego.

Czas trwania, częstotliwość i sposób organizacji szkolenia

Szkolenie trwa 16 godzin a częstotliwość odbywania szkolenia wynosi dla:

  • dyrekcji - raz na 5 lat,
  • kierownictwa - raz na 4 lata,
  • wyższego dozoru ruchu - raz na 4 lata,
  • dozoru ruchu - raz na 2 lata.

Cennik: 

Liczba użytkownikówCena