Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejetności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Cennik: 

Liczba użytkownikówCena
1 - 1145 PLN
12 - 2540 PLN
26 - 5035 PLN
powyżej 5130 PLN