Informacje o kursie

Get Up! Language Centre  przy Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w kursach językowych.

W naszej ofercie posiadamy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego.

Naszą specjalnością jest język angielski.

Nauka każdego z proponowanych kursów realizowana jest metodą nauczania, która kładzie nacisk na przełamanie bariery komunikacyjnej. Bariera ta stanowi najczęstszy problem w kontaktach z osobami obcojęzycznymi, ograniczając zagadnienia gramatyczne do koniecznego minimum.

Aby zapewnić najwyższy poziom realizowanych przez nas kursów, przed rozpoczęciem zajęć proponujemy:

 •  spotkanie wstępne w celu ustalenia potrzeb językowych firmy
 •  przeprowadzenie testu znajomości języka wśród przyszłych Uczestników kursu
 •  dobór odpowiedniego do poziomu zaawansowania podręcznika
 •  zaprojektowanie programu nauczania na bazie potrzeb Uczestników

W trakcie trwania kursu zapewniamy:

 •  możliwość otrzymywania raportów metodycznych zarówno indywidualnych jak i grupowych
 •  bieżący monitoring postępów, przebiegu kursu, realizacji materiału i frekwencji
 •  hospitacje zajęć
 •  możliwość modyfikacji programu nauczania według preferencji Kursantów
 •  ankiety oceniające pracę lektorów
 •  wewnętrzne testy sprawdzające postępy w nauce

Po zakończeniu kursu zapewniamy:

 •  przeprowadzenie egzaminu końcowego
 •  raport postępów zawierający wyniki i sugestie dotyczące dalszej nauki
 •  zaświadczenie uwzględniające poziom i zakres tematyczny kursu

Szczególnie polecamy Państwa uwadze uczestnictwo w grupach typu Prestige i Personal - niewielkich liczebnie, z opcją zajęć indywidualnych, cechujących się największą dynamiką i przynoszących wymierne efekty w najkrótszym czasie.

NASZE PRIORYTETY

Szyte na miarę kursy językowe w Get Up! Language Centre to:

 • realizacja zajęć w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym
 • nauka tego, co jest potrzebne, a nie wszystkiego, co jest w podręczniku
 • długość trwania i częstotliwość zależna od potrzeb i możliwości Klienta
 • szybka eliminacja bariery komunikacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, która lubi uczyć i wie, jak to się robi
 • nauka języka na każdą kieszeń

OFERYJEMY RÓŻNE WARIANTY KURSÓW:

 SURVIVAL JĘZYKOWY - nauka sprawnej komunikacji w środowisku pracy: specyfika rozmów telefonicznych i korespondencji, komunikacja face to face, spotkania biznesowe. Długość trwania, częstotliwość i dynamika dopasowana do możliwości i celów które chce osiągnąć Klient.

 

    CLASSIC - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie lekcje 45 minutowe (180 minut tygodniowo), od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych

1. OPCJA EXPLORER – idealna dla osób, które posiadają silną motywację do nauki języka, wiedzą, że uczestnictwo w zajęciach jest kluczem do sukcesu i są zdecydowane poświęcić temu swój czas.
2. OPCJA LEADER – przeznaczona dla osób nastawionych na dynamiczny rozwój kariery zawodowej. Mniej agresywna dynamika zajęć pozwala na naukę języka osobom, posiadającym małe zasoby czasu, nie zawsze będącym w stanie uczestniczyć w zajęciach.
 

    MORNING - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie lekcje 45 minutowe (180 minut tygodniowo), od poniedziałku do piątku, w godzinach przedpołudniowych.

    MORE - zajęcia trzy razy w tygodniu po dwie lekcje 45 minutowe (270 minut tygodniowo), od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych i popołudniowych.

    PRESTIGE - zajęcia w grupie do 3 osób, z możliwością sterowania dynamiką realizowanego materiału.

    PERSONAL – zajęcia indywidualne, w terminach i częstotliwości dopasowanej do możliwości Klienta.

    WEEKEND – zajęcia raz w tygodniu (sobota) po cztery jednostki lekcyjne (4 x 45 minut), w godzinach porannych lub popołudniowych.

    WEEKEND PLUS – zajęcia w sobotę i niedzielę, po dwie lekcje 45 minutowe, każdego dnia (180 minut), w godzinach przedpołudniowych.

    OUTDOORS – zajęcia wyjazdowe, organizowane przy współpracy biur podróży, długość i forma zajęć oraz kraj pobytu dopasowane do życzenia Klienta.

Get Up! Language Centre przy Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 2007 roku. Zespół lektorów tworzący Centrum to osoby z bogatym doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, gruntowną wiedzą o kulturze danych narodów oraz pasją do nauki języków. To właśnie zaangażowanie, kompetencje i kreatywność zespołu lektorów sprawiają, że uczestnicy zajęć mają nie tylko możliwość nauki komunikacji w języku obcym, ale również poznają kulturę danego języka. Nauka w Get Up! Language Centre to szerokie możliwości wyboru sposobu nauki. To zarówno zajęcia indywidualne w miejscu, czasie i zakresie całkowicie dopasowanym do potrzeb kursanta, jak i zajęcia grupowe, dające możliwość kontaktu i interakcji pomiędzy uczestnikami zajęć. Zajęcia stacjonarne wspomagane są często materiałami dydaktycznymi dostępnymi przez internet, co sprawia, że nauka języka może odbywać się o każdej porze dnia, a kursant utrwala materiał we własnym tempie, czasie i samodzielnie decydując o wyborze zadań, w zależności od własnych potrzeb bądź zainteresowań.

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Urszula Długoszewska
ul. Krawczyka 1
40-423 Katowice
32 353 21 51
osrodek2@scuw.pl