Kurs spawania metodą TIG - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)

  • Od 17.04.2020 do 05.05.2020
  • Od 12.06.2020 do 29.06.2020
  • Od 08.10.2020 do 23.10.2020
  • Od 27.11.2020 do 15.12.2020