Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2019r.
Wartość dofinansowania: 892 166,59 zł
Grupa docelowa: absolwenci techników o kierunku mechanicznym oraz studenci studiów niestacjonarnych i absolwenci uczelni technicznych w wieku do 29 lat pozostający bez pracy, mieszkający w woj. śląskim.
Formy wsparcia w projekcie:
Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w dynamicznie rozwijających się firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Uczestnikom projektu przysługiwać  będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
Kontakt w sprawie projektu: 32 420 4036, a.ciemiega@scuw.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI DORADZTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TOP KONSTRUKTOR
POWR.01.02.01-24-0017/16-00 DLA UCZESTNIKÓW IV EDYCJI
UCZESTNIK
TERMIN SPOTKANIA
GODZINA
MIEJSCE REALIZACJI
I
17.03.2018
07.00
CADesigner. Ul. Laryska 21,
41-404 Mysłowice
II
17.03.2018
10.00
III
17.03.2018
13.00
IV
24.03.2018
07.00
V
24.03.2018
10.00
VI
24.03.2018
13.00

 

 
 
 
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "TOP KONSTRUKTOR"NR
POWR. 01.02.01-24-0017/16-00 W MIESIĄCU MARCU/KWIETNIU 2018R.
UCZESTNIKTERMIN I SPOTKANIAGODZINATERMIN II SPOTKANIAGODZINADORADCA MIEJSCE REALIZACJI IPD
I27.08.201814.0003.09.201814.00WERONIKA MENDERAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
II30.08.201814.0006.09.201814.00WERONIKA MENDERAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
III27.08.201814.0005.09.201814.00ALEKSANDRA SULIGAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
IV21.08.201814.0028.08.201814.00ALEKSANDRA SULIGAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
V21.08.201814.0012.09.201814.00MARTA ZABOROWSKAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
VI23.08.201814.0013.09.201814.00MARTA ZABOROWSKAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
VII29.08.201814.0011.09.201814.00MARTA ZABOROWSKAŚląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
 
 
„TOP KONSTRUKTOR" NR: WND-POWR.01.02.01-24-0017/16
 

LP

TERMIN SZKOLENIA

RODZAJ SZKOLENIA

ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH

Godziny realizacji szkoleń

Miejsce realizacji szkoleń

1

23.10 - 27.10.2017r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

30.10 - 06.11.2017r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

2

11.12 - 15.12.2017r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

18.12-22.12.2017r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

3

19.02-23.02.2018r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

26.02-02.03.2018r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

4

16.04-20.04.2018r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po Sjl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

23.04-27.04.2018r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po Sjl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

5

04.06-08.06.2018r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po Sjl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

11.06-15.06.2018r..

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

6

17.09-21.09.2017r.

Kurs CATIA v.5 Basic

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

24.09-28.09.2018r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

7

03.12-07.12.2018r.

Kurs CATIA v.S Basic

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

10.12-14.12.2018r.

CATIA v.5 Advanced

40jl. po 8jl. na dzień/5dni

9.00-16.00

41-404 Mysłowice ul. Laryska 21

 

 

 

 

Pliki do pobrania: