Plan nauczania: 

 1. Podstawy psychologii i socjologii
 2. Podstawy psychopatologii
 3. Polityka społeczna
 4. Podstawy prawa i ekonomiki
 5. Choroby wieku starszego
 6. Opieka nad osoba starszą
 7. Metodyka pracy z podopiecznym
 8. Organizacja czasu wolnego
 9. Promocja zdrowia i profilaktyka
 10. Język obcy zawodowy
 11. Język migowy
 12. Zajęcia praktyczne
 13. Praktyka zawodowa

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (lekarzy, psychologów oraz pielęgniarki z doświadczeniem i wykształceniem akademickim).

Wymagane dokumenty: 

 • 3 zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwskazań do nauki)
 • Wpisowe 250 zł (w dalszym etapie nauka bezpłatna)
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy

Perspektywy zatrudnienia: 

 • w środowisku domowym podopiecznych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • w domach pomocy społecznej,
 • dziennych domach wsparcia, w środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • w instytucjach działających na rzecz osób starszych,
 • w oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Cena: 

250.00 PLN
Opłata jednorazowa

Czas trwania: 

2 lata (cztery semestry)
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwiedzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł zawodowy: Opiekun osoby starszej.

Kontakt: 

669096523
324204036