Cel 

  • Pełne przygotowanie kandydatów do wykonywania prac torowych,
  • Nabycie  wiadomości i umiejętności, aby po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, był przygotowany do wykonywania czynności przewidzianych dla swojej specjalności tj. żeby umiał prawidłowo wykonać nowy lub naprawić tor na przekopie oraz wykonać wszystkie zabezpieczenia wymagane w przewozie dołowym.

Warunki przyjęcia 

  • brak.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

150 PLN

Czas trwania

(7) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice