Cel 

Głównym celem coachingu jest pomoc dla zespołu: polega na tym, aby dzięki analizie i dialogowi wpłynąć na poprawę wyników pracy i wesprzeć działania, które umożliwiają proces zmiany. Wspólnie z trenerem grupa ma za zadanie wypracować rozwiązania najkorzystniejsze dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Drugim celem jest zwiększenie świadomości w zakresie efektywnych metod zarządzania czasem pracy i wyznaczania priorytetów. Dzięki temu pracownicy będą mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki aby w konsekwencji najlepiej i najbardziej optymalnie zarządzać czasem.

Program 

Szczegółowy program ramowy przesyłany jest na życzenie.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice