Cel 

 • zapoznanie się uczestnika kursu z podstawowymi funkcjami komputera klasy PC i jego systemem operacyjnym

          Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:

 • posiadać umiejętność ustalania najważniejszych parametrów konfiguracyjnych ,
 • skorzystania z funkcji pomocy i znać zasady postępowania w przypadku zawieszenia działania programu,
 • posiadać wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu,
 • posługiwaniać  się ikonami i oknami,
 • zarządzać plikami, folderami (katalogami),
 • znać sposoby kopiowania,  przenoszenia i usuwania plików oraz katalogów,
 • wykonać zadania o charakterze podstawowym zwiazanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów,
 • umieć kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrebie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,
 • posiadać umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabeli,
 • umieszczeniem w tekscie obrazów i grafik.

 

Program 

 • Uruchamianie komputera,
 • Praca z ikonami,
 • Katalogi/foldery,
 • Praca z plikami,
 • Podstawowe pojęcia o edytorze tekstu,
 • Okna dialogowe Worda,
 • Zasady redagowania i archiwizacji dokumentu tekstowego,
 • Edycja dokumentu,
 • Formatowanie tekstu - atrybuty
 • Ustawienia strony,
 • Przypisy w tekście,
 • Rodzaje list
 • Tabele - wstawianie, rysowanie,
 • Wykresy w dokumencie tekstowym,
 • Narzędzia do pisania: autokorekta, rejestr zmian, autotekst
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

500 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice