Cel 

 • zapoznanie się uczestnika kursu z podstawowymi funkcjami komputera klasy PC i jego systemem operacyjnym

          Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:

 • posiadać umiejętność ustalania najważniejszych parametrów konfiguracyjnych ,
 • skorzystania z funkcji pomocy i znać zasady postępowania w przypadku zawieszenia działania programu,
 • posiadać wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu,
 • posługiwaniać  się ikonami i oknami,
 • zarządzać plikami, folderami (katalogami),
 • znać sposoby kopiowania,  przenoszenia i usuwania plików oraz katalogów,
 • wykonać zadania o charakterze podstawowym zwiazanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów,
 • umieć kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrebie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,
 • posiadać umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabeli,
 • umieszczeniem w tekscie obrazów i grafik.

 

Program 

 • Uruchamianie komputera,
 • Praca z ikonami,
 • Katalogi/foldery,
 • Praca z plikami,
 • Podstawowe pojęcia o edytorze tekstu,
 • Okna dialogowe Worda,
 • Zasady redagowania i archiwizacji dokumentu tekstowego,
 • Edycja dokumentu,
 • Formatowanie tekstu - atrybuty
 • Ustawienia strony,
 • Przypisy w tekście,
 • Rodzaje list
 • Tabele - wstawianie, rysowanie,
 • Wykresy w dokumencie tekstowym,
 • Narzędzia do pisania: autokorekta, rejestr zmian, autotekst
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

250 PLN

Najbliższe terminy

18.09 - 20.09.2019r.
20.11 - 22.11.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice