Cel 

Przygotowanie rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa do prawidłowego wykonywania prac związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawą urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Warunki przyjęcia 

  • 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
  • ukończenie kursu specjalistycznego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
  • ukończone 21 lat,
  • skierownie na kurs
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

220 PLN

Czas trwania

(3) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice