Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia 

Kurs przeznaczony jest dla osób które :

  • posiadają co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej,
  • posiadają odpowiednie warunki zdrowotne, poświadczone zaświadczeniem lekarskim,
  • posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą .

Program 

  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujace przepisy,
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Rozpoczęcie najbliższego kursu planowane jest na dzień 24 maja. Istnieje jednak możliwosć zmiany terminu wg potrzeb zamawiającego. Termin i godziny zostaną, możliwie najlepiej, dopasowane do potrzeb utowrzonej grupy.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

85 PLN

Czas trwania

(1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice