Cel 

Celem jest przygotowanie uczestników do prawidłowej, bezpiecznej i samodzielnej pracy przy kontroli  i nadzorze robót strzałowych wykonywanych przez górników strzałowych oraz podczas osobistego wykonywania robót strzałowych poprzez nabycie wiadomości i praktycznych umiejętności obejmujących tematykę kursu.

Warunki przyjęcia 

• wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe (zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe,  wyższe),
• staż pracy: 5 lat stażu pracy w charakterze górnika strzałowego,,
• aktualne orzeczenie psychologiczne, 
• aktualne orzeczenie psychiatryczne,
• wiek 29 lat,
• skierowanie na kurs.

Program 

 • Charakterystyka robót górniczych.
 • Wypadki w górnictwie związane z używaniem środków strzałowych.
 • Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i metody ich zwalczania.
 • Pomiar gazów. Ćwiczenia praktycznego wykonywania pomiarów.
 • Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy.
 • Technika robót strzałowych.
 • Technika wiercenia, ładowania i odpalania otworów strzałowych.
 • Aktualne przepisy dotyczące robót strzałowych.
 • Ewidencja środków strzałowych. Kontrola robót strzałowych.
 • Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z wykonywania robót strzałowych.
 • Zajęcia praktyczne.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

900 PLN

Czas trwania

(10) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice