Cel 

Zapoznanie  kandydatów na  instruktorów szkolenia  praktycznego  z  podstawowymi zagadnieniami  metodyki szkolenia  praktycznego  oraz  wybranymi  zagadnieniami  z  psychologii  i  socjologii pracy.

Warunki przyjęcia 

  • ukończona  zasadnicza szkoła zawodowa i dwuletni staż pracy ewentualnie ukończona szkoła podstawowa (8 klas) lub gimnazjum i 10 lat stażu pracy
  • skierowanie na kurs
  • posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawodowego
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

170 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice