Cel 

Kurs ma na celu nabycie wiedzy teoretycznej na temat uszkodzeń słuchu, problematyki środowiska niesłyszących, porozumiewania się w języku migowym, rehabilitacji, sytuacji niesłyszanych na płaszczyźnie zawodowej. W części praktycznej celem jest opanowanie umiejętności stosowania przez słuchaczy języka migowego.

12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która m. in. zobowiązuje organy administracji publicznej do zapewnienia osobom niesłyszącym pomoc tłumacza języka migowego. Jej zakres obejmuje kontakty osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną, w których osoby te będą miały prawo do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie "tłumaczem SKOGN" (systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych). Dodatkowo potwierdza ona możliwość korzystania z tzw. osoby przybranej (np. członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz) w kontaktach z administracją, służbami ratowniczymi i jednostkami ochrony zdrowia.

Wychodząc naprzeciw ustawie Śląskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza na kurs wszystkie organy administracji publicznej oraz osoby fizyczne pragnące nabyć umiejętności umożliwiające komunikowanie się z osobami niesłyszącymi.

 

Program 

1. Podstawy języka migowego:

• język migowy

• język migany

• system językowo – migowy

2. Daktylografia

• daktylografia – alfabet palcowy

• jak się uczyć alfabetu palcowego

• znaki statyczne

• znaki dynamiczne

• znaki polskich liter i diagrafów

• znaki pojęć liczbowych

• znaki liczebników porządkowych

3. Ideografia

• ideografia – znaki jako pojęcia słowne

• jak się uczyć znaków ideograficznych

• znak migowy prosty

• znak migowy dwuelementowy

• znaki migowe złożone

• wybrane znaki kultowe Głuchyc

Prowadzący:

Mirosław Koperwas - surdopedagog z 24 letnim doświadczeniem. Uczący młodzież i dzieci w katowickim Zespole Szkolno Przedszkolnym dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących. Dodatkowo edukator języka migowego na wszystkich poziomach. Wykładowca języka migowego W-3 Certyfikat PZG W-wa. Biegły Sądowy Języka Migowego - wpis na listę biegłych sądowych - Sąd Okręgowy Gliwice. Członek Polskiego Związku Głuchych i ZG PZG. Prezes kola PZG w Zabrzu. Członek KMDN - Katolickiej Misji dla Niesłyszących.

 

Termin realizacji do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

800 PLN

Czas trwania

60 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice