Cel 

  • nabycie / uzupełnienie wiedzy z zakresu efektywnego kierowania zespołem pracowniczym, przywództwa,
  • poznanie własnego stylu zarządzania,
  • zastanowienie się nad istotą motywacji i delegowania uprawnień,
  • poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów,
  • poznanie efektywnych metod zarządzania czasem,
  • usprawnienie procesu komunikacji interpersonalnej.

Grupą docelową w/w szkolenia są pracownicy po awansie zawodowym, którzy będą lub kierują już zespołem pracowniczym.

 

 

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice