Cel 

  • kurs jest przeznaczony dla osób pełniących obowiązki kierowników lampowni oraz,
  • dla kandydatów na kierowników dla lampowni kopalnianych,
  • zadaniem kursu jest przygotowanie i wyszkolenie odpowiedniej kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za całokształt prac związanych z prowadzeniem,
  • organizacja pracy w lampowni.

Warunki przyjęcia 

  • uczestnikami kursu będą kandydaci na kierowników lampowni lub pełniący obowiązki kierowników lampowni kopalnianych,
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice