Cel 

Adresatami szkolenia mogą być:

przedstawiciele handlowi, pracownicy działu handlowego, sprzedawcy stacjonarni obsługujący klienta, pracownicy, którzy maja być przekwalifikowani z obecnych stanowisk do działu sprzedaży, obsługa telefoniczna klienta – call center, pracownicy działu handlowego oraz osoby mające kontakt z Klientem np. magazynierzy, kurierzy, serwisanci, informatycy itd.

Umiejętności po szkoleniu:

  •  zwiększenie efektywności komunikacji z Klientami i współpracownikami
  •  świadome korzystnie z mowy ciała w rozmowie z Klientem 
  •  umiejętność interpretacji zachowań Klienta podczas rozmowy
  •  umiejętność budowania relacji z pracownikami
  •  spójne stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 

Program 

Szkolenie składa się z pięciu odrębnych tematycznie sesji:

Sesja pierwsza - efektywna komunikacja w kontaktach z Klientem

Sesja druga - techniki aktywnego słuchania

Sesja trzecia - techniki zadawania pytań

Sesja czwarta - znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji

Sesja piąta - wywieranie wpływu za pomocą gestów

Liczebność grupy: do 15 osób

Metodyka prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich uczestników.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość poszerzenia sesji do dwóch dni oraz zorganizowania szkolenia w wersji wyjazdowej czy weekendowej.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

8 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice