Cel 

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysowania robót w przedsiębiorstwach budowlanych oraz jednostkach budżetowych, a także dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysownia.

 

Program 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

 1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania.
 2. Definicje.
 3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia.
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót,
 • kody CPV,

Przedmiar robót - dokumenty stanowiące podstawę opracowania.

 1. Zasady przedmiarowania.
 2. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót.
 3. Robota podstawowa w ujęciu brutto.
 4. Systematyka i agregacja robót.

Kosztorys robót

 1. Rodzaje kosztorysów.
 2. Elementy kosztorysu inwestorskiego.
 3. Zasady normowania.
 4. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna, oraz kalkulacja uproszczona.
 5. Źródła pozyskiwania informacji cenowych.

Ćwiczenia: opracowanie przedmiaró robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Obsługa programu do kosztorysowania:

 • podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia,
 • ustawienie narzutów i formuł liczenia,
 • tworzenie przedmiaru robót i kosztorysu,
 • tworzenie różnych pozycji kosztorysowych,
 • wykonywanie obmiarów i komentarzy,
 • praca na bazie katalogowej KNR, KNNR i producentów,
 • tworzenie własnych katalogów
 • tworzenie wariantów pozycji i kosztorysów
 • wydruki - ustawienia
 • weryfikacja kosztorysów
 • wykorzystanie opcji programu ułatwiających pracę kosztorysanta.

Ćwiczenia: przedmiarowanie i kosztorysowanie z wykorzystaniem programu do kosztorysowania  ZUZIA.

Termin realizacji do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

750 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice