Cel 

Kurs ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych dozoru elektrycznego eksploatującego elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.

Warunki przyjęcia 

 • osoby dozoru elektrycznego,
 • skierowanie na kurs.

Program 

 • Ogólne wiadomości o zagrożeniu wybuchem w kopalni.
 • Nowe uregulowania prawne związane z wprowadzeniem wyrobów do użytku w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
 • Ogólne zasady doboru maszyn i urządzeń przeznaczonych
  do stosowania w zakładach górniczych
 • Organizacja służby nadzoru nad prawidłowym stosowaniem
  i eksploatacją urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Obowiązki i odpowiedzialność osób dozór ruchu elektrycznego
  w czasie montażu, odbioru i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
 • Podział urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
  ze względu na rodzaj osłony.
 • Zasady konstrukcji osłon ognioszczelnych, urządzeń budowy wzmocnionej, urządzeń i obudów iskrobezpiecznych.
 • Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w osłonie ognioszczelnej i wykonaniu iskrobezpieczny.
 • Zasady prawidłowego zadławiania kabli i przewodów
  w urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Zasady oceny osłon i złącz ognioszczelnych urządzeń będących
  w eksploatacji.
 • Zasady prowadzenia napraw urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Ogólne zasady odbiorów technicznych i kontroli okresowych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

450 PLN

Czas trwania

(3) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice