Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Warunki przyjęcia 

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno - eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu,  uczestnik musi odbyć w środku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin

Program 

 • użytkowanie eksploatacyjne,
 • dokumentacja techniczna,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy elektrotechniki,
 • silniki spalinowe,
 • elementy hydrauliki,
 • budowa koparek jednonaczyniowych
 • technologia robót,
 • zajęcia praktyczne

1300 zł brutto + 250 zł opłata za egzamin państwowy

(Dla osób nieposiadających stażu dodatkowa opłata kalkulowana indywidualnie)

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1300 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice