Cel 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Warunki przyjęcia 

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno - eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu,  uczestnik musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin

Program 

 • użytkowanie eksploatacyjne
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa koparko - ładowarek
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne

Cena:
1300 zł brutto + 250 zł opłata za egzamin państwowy

Dla osób nieposiadających stażu dodatkowa opłata kalkulowana indywidualnie.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Posiadamy zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1300 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice