Cel 

Celem kształcenia jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, poprzez umożliwienie im zdobycia: 

 •  podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami;
 •   umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Warunki przyjęcia 

 1. Co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
 2. Uczestnicy kursu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie:
 • świadectwo  ukończenia  technikum,  technikum  uzupełniającego  lub  szkoły  równorzędnej albo     świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej  lub  policealnej  i  tytuł  zawodowy  w  zawodzie,  którego  będą nauczać, lub w zawodzie  pokrewnym do  zawodu,  którego  będą nauczać,  oraz  co  najmniej  trzyletni  staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie,  którego  będą nauczać oraz  co  najmniej  czteroletni  staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo  ukończenia  liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcącym w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie, którego będą nauczać.

Program 

 • wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • wybrane zagadnienia z psychologii
 • metodyka zawodowa
 • praktyka metodyczna
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

540 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice