Cel 

 Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia 

 • ukończenie 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Program 

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej
 • obowiązki wychowawcy grupy
 • wychowanie fizyczne i sporty w placówce wypoczynku
 • turystyka i krajoznawstwo
 • zajęcia kulturalno - oświatowe
 • zajęcia praktyczno - techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
 • egzamin

Kurs rozpoczyna się 24 czerwca.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

150 PLN

Czas trwania

36 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice