Cel 

 Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia 

 • ukończenie 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Program 

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej
 • obowiązki wychowawcy grupy
 • wychowanie fizyczne i sporty w placówce wypoczynku
 • turystyka i krajoznawstwo
 • zajęcia kulturalno - oświatowe
 • zajęcia praktyczno - techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
 • egzamin

Kurs rozpoczyna się 24 czerwca.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

150 PLN

Czas trwania

36 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice