Cel 

  • kurs dla osób zatrudnionych  przy  eksploatacji  sprężarek.
  • podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  osób zajmujących  się  eksploatacją  sprężarek  powietrza  wyporowych  i  wirowych.
  • przyswojenie  podstawowych  pojęć  fizycznych,  przemian  termodynamicznych  gazów  oraz  zagadnień  teoretycznych  związanych  ze  sprężarkami. 
  • poznanie  zasady  działania  oraz  budowy  sprężarek  wyporowych  i  wirowych  oraz  instalacji  i  sieci  sprężonego   powietrza.
  • przyswojenie  zasad  prawidłowej  i  bezpiecznej  eksploatacji  sprężarek  wraz  z  urządzeniami  pomocniczymi
  • przyswojenie  podstawowych  przepisów  eksploatacji  Dozoru  Technicznego,   bhp  oraz  p. pożarowych  związanych  z  eksploatacją  sprężarek.

Warunki przyjęcia 

Skierowanie na kurs.

Termin do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

280 PLN

Czas trwania

24 godzin (3) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice